BOKNINGSVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Bokningsvillkor

Du kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen https://barnenslekstad.se (”Webbplatsen”). Priserna för sådana produkter och tjänster anges i svenska kronor och är inklusive moms.

Betalning kan ske via de betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna på webbplatsen sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att du accepterar villkoren från respektive leverantör. Läs och säkerställ därför att du accepterar dessa tredjepartsvillkor innan du genomför en bokning eller ett köp.

Vid bokningar eller köp måste du uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformaton och/eller de andra uppgifter som uttryckligen anges på Webbplatsen.

Du ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Du får inte utge dig för att vara någon annan. Om du använder någon annans namn eller uppgifter måste du med andra ord först inhämta dennes medgivande.

Efter att du genomfört en bokning eller ett köp kommer du att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress som du uppgivit vid din beställning eller som kopplats till ditt användarkonto. Kontrollera noga innehållet i bekräftelsemejlet och meddela oss omgående om du noterar några fel eller brister.

Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter. Hör dock av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker något fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och anläggningar.

Eventuella avbokningar skall ske senast 48 h innan bokad tid.

Integritetspolicy

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt till följande information från oss:

Vilka uppgifter sparas om dig som kund?
När du klickar på ”slutför bokning” i vårt bokningssystem godkänner du att dina angivna uppgifter sparas. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja din bokning/köp. Om fullständiga personuppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig och en bokning kan inte genomföras.

Vid en bokning behöver vi:
● Namn.
● Adress.
● Telefonnummer.
● E-postadress.
● Typ av aktivitet du bokat.
● När du bokade den.
● När aktiviteten utfördes.
● De eventuella kommentarer du angav vid bokning. Exempelvis allergier, särskilda instruktioner.

Information till tredje part
Vi delger den information som krävs till våra samarbetspartners för att vi ska kunna fullfölja vårt köpeavtal med dig som kund när du lagt en order. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till Billmate som är vår betalningsleverantörer. Vid betalning görs även en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar via Billmate för att kunna analysera möjliga betallösningar till dig som kund.

Varför sparar vi detta?
För att vi är skyldiga enligt bokföringslagen att spara dina uppgifter i 5 år. För att vi själva ska kunna utvärdera och analysera vad våra kunder bokar, hur de gör det och när de gör det. Allt i syftet att kunna erbjuda en så välfungerande verksamhet som möjligt och erbjuda våra kunder rabatterade erbjudanden, nyheter och information om vår verksamhet.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?
Vi sparar dina kunduppgifter och bokningar minst 5 år. Vill du få dina uppgifter raderade kan detta ske först efter 5 år pga bokföringslagen. Du kan närsomhelst begära ett utdrag på vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Hur gör jag om jag vill bli raderad/bortglömd?
Du hör av dig till vår kundtjänst/reception så anonymiserar vi alla dina uppgifter (såvida det uppfyller lagkrav ovan). En anonymisering innebär att ingen längre kan koppla dina uppgifter till dig som person.